Články od Martin Štolba

Přihláška do rekvalifikačního kurzu „Potápěč / potápěčka pracovní“ (Profesní kvalifikace, kód: 69-014-H)

Na základě nové akreditace od MŠMT – „Rozhodnutí“ – MŠMT ČR č.j. MSMT-17283-2023-2 , kterým uděluje akreditaci vzdělávacímu programu žadatele Asociace profesionálních potápěčů ČR, z.s., Na strži 1837/9, 140 00  Praha 4 – Krč, IČ: 48158640 pro pracovní činnost „Potápěč/potápěčka pracovní“ (Profesní kvalifikace, kód: 69-014-H; v rozsahu 50 hodin teoretické výuky a 150 hodin praktické […]

Profesní kvalifikace “Potápěč / potápěčka pracovní“ (kód: 69-014-H)

Dne 29.08.2023 bylo po tříměsíčním úsilí APP ČR, z.s. vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT-17283/2023-2 „ROZHODNUTÍ“ o udělení akreditace vzdělávacímu programu pro pracovní činnost / profesní kvalifikaci: “Potápěč / potápěčka pracovní“ (kód: 69-014-H) Akreditace byla vydána na dobu 3 let ode dne právní moci tohoto výše uvedeného rozhodnutí. Zpracoval: Martin Štolba

V pořadí 11. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní a Potápěč operátor

V červnu 2023, se na Slezské Hartě uskutečnily zkoušky pro získání profesních kvalifikací Potápěč pracovní a Potápěč operátor. Zkoušek se zúčastnilo 11 žadatelů pro PK Potápěč pracovní a 16 žadatelů pro PK Potápěč operátor. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Ing. Radek Jančar, Ing. Silvestr Pěkník a Miloslav Haták. Všichni […]

V pořadí 10. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní a Potápěč operátor

V Chomutově v říjnu 2022, se uskutečnily zkoušky pro získání profesních kvalifikací Potápěč pracovní a Potápěč operátor. Zkoušek se zúčastnili 3 žadatelé. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Zbyněk Růžička, Robert Zsuzsa a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací. Níže […]

V pořadí 9. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní a Potápěč operátor

V Praze v květnu 2021, se uskutečnily zkoušky pro získání profesních kvalifikací Potápěč pracovní a Potápěč operátor. Zkoušek se zúčastnilo 5 žadatelů. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Zbyněk Růžička, Robert Zsuzsa a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací. Níže […]

V pořadí 8. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní a Potápěč operátor

V Praze v listopadu 2019, se uskutečnily zkoušky pro získání profesních kvalifikací Potápěč pracovní a Potápěč operátor. Zkoušek se zúčastnili 5 žadatelů. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Zbyněk Růžička, Ing Radek Jančar a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací. […]

V pořadí 7. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní

V Praze v červnu 2018, se uskutečnily zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní. Zkoušek se zúčastnili 3 žadatelé. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Robert Zsuzsa, Ing. Radek Jančar a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací. Níže je uvedeno […]

V pořadí 6. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní

V Chomutově v červenci 2016, se uskutečnily zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní. Zkoušek se zúčastnilo 5 žadatelů pro PK Potápěč pracovní. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Ing. Jiří Štětina, Ing. Radek Jančar a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání […]

V pořadí 5. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní

V Chomutově v březnu 2015, se uskutečnily zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní. Zkoušky se zúčastnili 4 žadatelé. Zkoušky dle zákona č.179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Ing. Silvestr Pěkník, Ing. Radek Jančar a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Níže je uvedeno […]

V pořadí 4. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní

V Brně v dubnu 2013, se uskutečnily zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní. Zkoušky se zúčastnilo 7 žadatelů. Zkoušky dle zákona č.179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Ing. Jiří Štětina, Ing. Silvestr Pěkník a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Níže je uvedeno […]