Profesní kvalifikace “Potápěč / potápěčka pracovní“
(kód: 69-014-H)

Dne 29.08.2023 bylo po tříměsíčním úsilí APP ČR, z.s. vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT-17283/2023-2 „ROZHODNUTÍ“ o udělení akreditace vzdělávacímu programu pro pracovní činnost / profesní kvalifikaci:

“Potápěč / potápěčka pracovní“ (kód: 69-014-H)

Akreditace byla vydána na dobu 3 let ode dne právní moci tohoto výše uvedeného rozhodnutí.

Zpracoval: Martin Štolba