AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – REKVALIFIKAČNÍ KURZ POTÁPĚČ PRACOVNÍ

APPČR realizuje akreditovaný vzdělávací program MŠMT zakončený zkouškou na profesní kvalifikaci Potápěč pracovní v gesci Ministerstva zemědělství.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRACOVNÍCH POTÁPĚČŮ V ČR

Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP a NV č. 591/2006 Sb., v aktuálně platném znění, je nutné pro provádění potápěčských prací fyzickou osobou vlastnit Profesní kvalifikaci Potápěč pracovní, respektive Potápěč operátor, dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání v aktuálně platném znění.

ZAŘAZENÍ Pracovního potápění DO NÁROČNÝCH PROFESÍ s možností předčasného odchodu do důchodu

APPČR je konzultant Ministerstva zdravotnictví o zařazení potápěčských prací do nejvyššího stupně prací v riziku.

O nás

Vítejte na stránkách Asociace profesionálních potápěčů České republiky (APPČR).

APPČR se zaměřujeme především na vzdělávání a informace v oblasti pracovního potápění. Poskytujeme informace o rekvalifikačních kurzech, profesních kvalifikacích a právních předpisech v oblasti pracovního potápění.

Jsme držitelé akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávací program „Potápěč pracovní“. Naši učitelé jsou autorizovanými a odborně způsobilými osobami pro výše uvedené profesní kvalifikace i instruktory potápění.

Pracovní potápění v ČR

Pracovní potápění má v Československé a později v České republice, dlouhou tradici, která sahá až do období čtyřicátých let minulého století. V šedesátých letech minulého století vznikly první Potápěčské stanice. V sedmdesátých letech po výstavbě Vltavské kaskády s hlubokými přehradami, Potápěčská stanice Vltava zakoupila ponorný potápěčský systém Subcom-Decom pro ponory s ponornou komorou Subcom se směsí trimix a možností suché dekomprese v části Decom. Pracovní potápěči v současné době odpracují pod vodou každoročně přibližně 5000 hodin.

  • Vzdělávání a Certifikace

    Poskytujeme špičkové vzdělávání a certifikaci pro profesionální potápěče v České republice, včetně rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích programů.

  • Informace a Podpora

    Poskytujeme aktuální informace o platných právních předpisech a normách v oblasti pracovního potápění a poskytujeme nezbytnou podporu všem, kteří se chtějí stát nebo již jsou pracovními potápěči.