Přihláška do rekvalifikačního kurzu

Na základě nové akreditace od MŠMT – „Rozhodnutí“ – MŠMT ČR č.j. MSMT-17283-2023-2 , kterým uděluje akreditaci vzdělávacímu programu žadatele Asociace profesionálních potápěčů ČR, z.s., Na strži 1837/9, 140 00  Praha 4 – Krč, IČ: 48158640 pro pracovní činnost „Potápěč/potápěčka pracovní“ (Profesní kvalifikace, kód: 69-014-H; v rozsahu 50 hodin teoretické výuky a 150 hodin praktické výuky) zde naleznete přihlášku do rekvalifikačního kurzu (ve formě PDF) – viz níže:

Zpracoval: Martin Štolba