Přihláška do rekvalifikačního kurzu „Potápěč / potápěčka pracovní“ (Profesní kvalifikace, kód: 69-014-H)

Na základě nové akreditace od MŠMT – „Rozhodnutí“ – MŠMT ČR č.j. MSMT-17283-2023-2 , kterým uděluje akreditaci vzdělávacímu programu žadatele Asociace profesionálních potápěčů ČR, z.s., Na strži 1837/9, 140 00  Praha 4 – Krč, IČ: 48158640 pro pracovní činnost „Potápěč/potápěčka pracovní“ (Profesní kvalifikace, kód: 69-014-H; v rozsahu 50 hodin teoretické výuky a 150 hodin praktické výuky) zde naleznete přihlášku do rekvalifikačního kurzu (ve formě PDF) – viz níže.

Zpracoval: Martin Štolba

Profesní kvalifikace “Potápěč / potápěčka pracovní“ (kód: 69-014-H)

Dne 29.08.2023 bylo po tříměsíčním úsilí APP ČR, z.s. vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT-17283/2023-2 „ROZHODNUTÍ“ o udělení akreditace vzdělávacímu programu pro pracovní činnost / profesní kvalifikaci:

“Potápěč / potápěčka pracovní“ (kód: 69-014-H)

Akreditace byla vydána na dobu 3 let ode dne právní moci tohoto výše uvedeného rozhodnutí.

Zpracoval: Martin Štolba

V pořadí 11. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní a Potápěč operátor

V červnu 2023, se na Slezské Hartě uskutečnily zkoušky pro získání profesních kvalifikací Potápěč pracovní a Potápěč operátor. Zkoušek se zúčastnilo 11 žadatelů pro PK Potápěč pracovní a 16 žadatelů pro PK Potápěč operátor. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Ing. Radek Jančar, Ing. Silvestr Pěkník a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací.

Níže je uvedeno kolik bylo dne 29.06.2023 (v rámci zkoušek) uděleno osvědčení PK PP nebo PO fyzickým osobám a souhrnný počet jejich držitelů k tomuto dni:

 Dne 29.6.2023Celkem k 29.6.2023
Počet žadatelů o osvědčení PK1680
Počet udělených osvědčení PK PP055
Počet udělených osvědčení PK PO51
Počet udělených osvědčení PK PO a PK1124

Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této náročné profesi.

Za Autorizované osoby Miloslav Haták

Foto 01:

Foto 02, 03, 04, 05, 06, 07 a 08:

Foto 09:

Foto 10:

V pořadí 10. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní a Potápěč operátor

V Chomutově v říjnu 2022, se uskutečnily zkoušky pro získání profesních kvalifikací Potápěč pracovní a Potápěč operátor. Zkoušek se zúčastnili 3 žadatelé. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Zbyněk Růžička, Robert Zsuzsa a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací.

Níže je uvedeno kolik bylo dne 19.10.2022 (v rámci zkoušek) uděleno osvědčení PK PP nebo PO fyzickým osobám a souhrnný počet jejich držitelů k tomuto dni:

 Dne 19.10.2022Celkem k 19.10.2022
Počet žadatelů o osvědčení PK369
Počet udělených osvědčení PK PP060
Počet udělených osvědčení PK PO01
Počet udělených osvědčení PK PO a PK38

Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této náročné profesi.

Za Autorizované osoby Miloslav Haták

Foto 01:

Foto 02, 03, 04, 05 a 06:

Foto 07:

Foto: 08, 09, 10, 11 a 12:

V pořadí 9. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní a Potápěč operátor

V Praze v květnu 2021, se uskutečnily zkoušky pro získání profesních kvalifikací Potápěč pracovní a Potápěč operátor. Zkoušek se zúčastnilo 5 žadatelů. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Zbyněk Růžička, Robert Zsuzsa a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací.

Níže je uvedeno kolik bylo dne 25.05.2021 (v rámci zkoušek) uděleno osvědčení PK PP nebo PO fyzickým osobám a souhrnný počet jejich držitelů k tomuto dni: 

 Dne 25.5.2021Celkem k 25.5.2021
Počet žadatelů o osvědčení PK566
Počet udělených osvědčení PK PP060
Počet udělených osvědčení PK PO41
Počet udělených osvědčení PK PO a PK15

Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této náročné profesi.

Za Autorizované osoby Miloslav Haták

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

V pořadí 8. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní a Potápěč operátor

V Praze v listopadu 2019, se uskutečnily zkoušky pro získání profesních kvalifikací Potápěč pracovní a Potápěč operátor. Zkoušek se zúčastnili 5 žadatelů. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Zbyněk Růžička, Ing Radek Jančar a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací.

Níže je uvedeno kolik bylo dne 18.11.2019 (v rámci zkoušek) uděleno osvědčení PK PP nebo PO fyzickým osobám a souhrnný počet jejich držitelů k tomuto dni:

 Dne 8.11.2019Celkem k 8.11.2019
Počet žadatelů o osvědčení PK565
Počet udělených osvědčení PK PP464
Počet udělených osvědčení PK PO11
Počet udělených osvědčení PK PO a PK00

Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této náročné profesi.

Za Autorizované osoby Miloslav Haták

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

V pořadí 7. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní

V Praze v červnu 2018, se uskutečnily zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní. Zkoušek se zúčastnili 3 žadatelé. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Robert Zsuzsa, Ing. Radek Jančar a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesních kvalifikací.

Níže je uvedeno kolik bylo dne 29.06.2018 (v rámci zkoušek) uděleno osvědčení PK PP fyzickým osobám a souhrnný počet jejich držitelů k tomuto dni:

 Dne 29.6.2018Celkem k 29.6.2018
Počet žadatelů o osvědčení PK PP360
Počet udělených osvědčení PK PP360

Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této náročné profesi.

Za Autorizované osoby Miloslav Haták

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Foto 7:

Foto 8:

Foto 9:

V pořadí 6. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní

V Chomutově v červenci 2016, se uskutečnily zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní. Zkoušek se zúčastnilo 5 žadatelů pro PK Potápěč pracovní. Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Ing. Jiří Štětina, Ing. Radek Jančar a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Níže je uvedeno kolik bylo dne 01.07.2016 (v rámci zkoušek) uděleno osvědčení PK PP fyzickým osobám a souhrnný počet jejich držitelů k tomuto dni:

 Dne 1.7.2016Celkem k 1.7.2016
Počet žadatelů o osvědčení PK PP557
Počet udělených osvědčení PK PP557

Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této náročné profesi.

Za Autorizované osoby Miloslav Haták

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

V pořadí 5. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní

V Chomutově v březnu 2015, se uskutečnily zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní. Zkoušky se zúčastnili 4 žadatelé. Zkoušky dle zákona č.179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Ing. Silvestr Pěkník, Ing. Radek Jančar a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Níže je uvedeno kolik bylo dne 27.03.2015 (v rámci zkoušek) uděleno osvědčení PK PP fyzickým osobám a souhrnný počet jejich držitelů k tomuto dni:

 Dne 27.3.2015Celkem k 27.3.2015
Počet žadatelů o osvědčení PK PP452
Počet udělených osvědčení PK PP452

Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této náročné profesi.

Za Autorizované osoby Miloslav Haták

Foto 01:

Foto 02:

Foto 03:

Foto 04:

Foto 05:

Foto 06:

Foto 07:

Foto 08:

Foto 09:

Foto 010:

Foto 11:

V pořadí 4. zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní

V Brně v dubnu 2013, se uskutečnily zkoušky pro získání profesní kvalifikace Potápěč pracovní. Zkoušky se zúčastnilo 7 žadatelů. Zkoušky dle zákona č.179/2006 Sb., zajišťovali Autorizované osoby jmenované Ministerstvem zemědělství: Ing. Jiří Štětina, Ing. Silvestr Pěkník a Miloslav Haták. Všichni žadatelé úspěšně splnili požadavky dle HS a obdrželi Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Níže je uvedeno kolik bylo dne 03.04.2013 (v rámci zkoušek) uděleno osvědčení PK PP fyzickým osobám a souhrnný počet jejich držitelů k tomuto dni:

 Dne 3.4.2013Celkem k 3.4.2013
Počet žadatelů o osvědčení PK PP748
Počet udělených osvědčení PK PP748

Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této náročné profesi.

Za Autorizované osoby Miloslav Haták

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3: