Dne 15. 11. byl zahájen rekvalifikační kurz pro profesi „Potápěč pracovní” který bude zakončen zkouškou na mezinárodně platnou profesní kvalifikaci „Potápěč pracovní” kód 69–014-H dle HS NSK2. Praktická část rekvalifikačního kurzu je realizována v akreditovaných potápěčských subjektech pod dozorem autorizovaných osob a instruktorů pracovního potápění. Závěrečná zkouška pod záštitou autorizujícího orgánu – Ministerstva zemědělství ČR je plánována na začátek roku 2014.

Provádíme výcvik praktické části a zajišťujeme vzdělávací program „POTÁPĚČ PRACOVNÍ” ukončený národní zkouškou pro profesní kvalifikaci „POTÁPĚČ PRACOVNÍ kód: 49–014-H”.

Více informací: kp.pardubice@seznam.cz.